Nyheder


Vision og mission –
det arbejder vi for!


Mission:

Foreningens formål er at tilbyde gymnastik udviklet til forebyggelse af ryg- og bækkenproblemer samt være med til at udbrede kendskabet til COMPANA®'s S-formstræning i Vejle Kommune.

I Compana arbejder vi koncentreret med ryggen og hele den øvrige del af kroppen, så der opstår et ”Compagniskab mellem ryg og krop”.
Målet er en bedre bevægelighed, forebyggelse af rygskader og generelt en bedre livskvalitet.

Alle kan deltage, da der hverken er opvisning eller konkurrence forbundet med rygtræningen.


Visioner:

· Holde fast i fagligheden gennem uddannelse
· Gennemføre et vellykket generationsskifte i bestyrelsen
· Arbejde for hele tiden at have uddannede instruktører/vejledere
· Fastholde nuværende medlemstal og økonomi


Companas værdier

 Kvalitet:
· Veluddannede og forberedte instruktører/vejledere
· Bedst mulige faciliteter
· Engagement hos de frivillige (bestyrelse, instruktører, vejledere)
· Klar og tydelig information / kommunikation
· God introduktion til rygtræningen
· Opfølgning på henvendelser
· Tilfredse medlemmer
· Effektive og velforberedte møder

Omgangsform:

· Gensidig respekt
· Socialt fællesskab
· Sociale sammenkomster
· God omgangstone
· Imødekommenhed/tolerance
· Humor – ”ret ryggen og giv plads til humoren”

Udviklingsorienteret:

· Mulighed for personlig udvikling
· Løbende efteruddannelse
· Åbenhed for ekstern, relevant uddannelse
· Åbenhed for nye initiativer
· Finde nye ildsjæle


Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer